top of page
Logo%20Dai%20Ly%202_edited.png

Ngọc Lune

facebook-logo-png-transparent-background
Shopee-Logo-Transparent-Background.png

Cộng tác viên chính thức của Smart Weany tại Thanh Hoá. Chuyên yếm ăn dặm thông minh - Tidy Tot và nhộng Chũn chính hãng.

​Facebook: Ngoc Lune

bottom of page