top of page
Huong Ste.jpg

Babyholic

facebook-logo-png-transparent-background
facebook-logo-png-transparent-background
Shopee-Logo-Transparent-Background.png

Cộng tác viên chính thức của Smart Weany tại Hà Nội. Chuyên cung cấp các sản phẩm ăn dặm hữu cơ, đồ chơi trí tuệ và sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao cho mẹ và bé.

​Facebook: Babyholic

SĐT: 0944 326 623

bottom of page